Přednáška Simony Levé Jandové: Nejkrásnější chrámy Indie

Přednáška Simony Levé Jandové: Nejkrásnější chrámy Indie
13.02.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
8. 3. 2013 od 17 hodin

Na vybraných ukázkách nejzajímavějších chrámů budeme sledovat vývoj indické chrámové architektury a s ní neodmyslitelně spojeného sochařství. Alespoň okrajově nahlédneme do tajemství hinduistického chrámového obřadu.