Přednáška předního českého teoretika komiksu Mgr. Pavla Kořínka

Přednáška předního českého teoretika komiksu Mgr. Pavla Kořínka
01.08.2017

Hrad Klenová
10. 8. 2017 od 16 hodin

Foto z výstavy z komiksového sympozia v roce 2015

Smyšlená města komiksu: architektonika fikčních prostorů

Na základě popisu a přiblížení několika výrazných „smyšlených“ urbánních prostorů světového komiksu („Slumberland“ Malého Nema, „Palookaville“ Setha, „Fantastická města“ Schuitena a Peeterse, batmanovský „Gotham“ či prostory Chrise Warea) přednáška přestaví modely komiksové světatvorby, pojednána budou specifika sdílených komiksových prostoročasů i příběhů do nich zasazených. Jaké jsou principy výstavby komiksového fikčního prostoru? Čím je tento specifický, jaké nabývá role a jaké úlohy? Jakou roli hraje prostor při vyprávění komiksových příběhů? Jak se liší urbánní architektura zobrazovaného prostoru a architektonika zprostředkovávaného příběhu – a co je naopak spojuje?

Akce se koná za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti