Přednáška Petra Štěpána: Vídeň, ohnisko Evropy

Přednáška Petra Štěpána: Vídeň, ohnisko Evropy
04.01.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
11. 1. 2013 od 17 hodin

Přednáška s množstvím fotografických záběrů přiblíží Vídeň jako jedno z měst po staletí určující historický i kulturní vývoj Evropy. Jedinečné město jedinečných obyvatel nese v sobě i kus našich dějin.