Přednáška Petra Štěpána: Umění Ruska

Přednáška Petra Štěpána: Umění Ruska
19.10.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
27. 10. 2017 od 17 hodin

Umění Ruska mělo a má ve světě vyjímečnou pozici, ať už ve službách revoluce nebo později ve službách režimu. Od počátečního vlivu západu v oblasti realismu anebo inpresionismu, Rusové vytvořili vlastní verzi předrevolučního a revolučního futurismu, stejně revolučního, jako si vyžadovala výbušná situace v Rusku. Velmi zajímavé je sledovat snahu spojit ruskou avantgardu s cíli revoluce i režimu.