Přednáška Petra Štěpána: Norsko a umění skandinávských metropolí

Přednáška Petra Štěpána: Norsko a umění skandinávských metropolí
31.10.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
8. 11. 2013 od 17 hodin

Přednáška Mgr. Petra Štěpána nás zavede na severní výspy Evropy – do Skandinávie, do jedinečné norské přírody a zároveň i do významných muzeí a galerií Skandinávských metropolí. Norská láska k vlasti a své přírodě se projevuje i v norském umění, především v krajinomalbě, ale i mimořádným citem pro usazení moderní architektury do krajiny. K tomu často napomáhá i sochařská práce s kamenem. Oslo však připomene i kulturní vazby na Evropu, a také E. Muncha, největší postavu skandinávského výtvarného umění. Kodaň a Stockholm jsou potom velká kulturní centra, která ovládala v předchozích staletích norskou kulturu a tak zákonitě patří k historii Norska a jeho umění.