Přednáška Pavla Kořínka: Bez bublin na vážnou notu

Přednáška Pavla Kořínka: Bez bublin na vážnou notu
10.04.2015

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
24. dubna 2015 od 17 hodin

Obrázkový seriál byl v poúnorovém Československu prohlášen za bezmála až veřejného nepřítele: ideologicky motivovaný odsudek obrazoslovní vyprávěcí formy se podepsal v likvidaci vycházejících seriálů a zapříčinil následné období komiksového ticha. O naprostém přetržení tradice však přesto hovořit nelze: domácí tvůrci i vydavatelé prakticky po celé podtitulem vymezené čtyřicetileté období hledali nejrůznější způsoby a cesty, jimiž by bylo lze i v takto omezených podmínkách obrázkové seriály různých žánrů, podob a obsahů dále tvořit a vydávat.

Skrze představení a popsání mnohdy i velmi komplikovaných a komplexních taktik (žánrových, formálních, obsahových, publikačně-prezentačních), jimiž si československý komiks doufal zajistit své přežití době navzdory, a s přiblížením dobového kritického hodnocení, dojde v přednášce posouzení i obecnější téma netriviálního vztahu domácí obrázkovoseriálové tvorby a totalitní ideologie. Československý komiks druhé poloviny 20. století totiž touto ideologií nebyl pouze – jak se často uvádí – omezován a zakazován, ale zároveň její autoritativní vliv zásadně formativně promluvil do jeho podoby a tvaru.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!