Přednáška Ondřeje Kopečného : Studio Olgoj Chorchoj - Kvalita versus peníze

Přednáška Ondřeje Kopečného : Studio Olgoj Chorchoj - Kvalita versus peníze
13.02.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
1. 3. 2013 od 17 hodin

Olgoj Chorchoj je známým pojmem na poli průmyslového a užitného designu. Poslední dekádu se ale dostává do podvědomí i architektonická produkce studia. Široké rozpětí projektů, od rodinných domů po urbanistické koncepce územních celků, vyžaduje rozdílný přístup k zadání i ke klientům. Výsledkem jsou  formálně i materiálově odlišná řešení a přístupy, která odrážejí individuální přístup ke každému úkolu. Jedním z nejoblíbenějších jsou nízkonákladové projekty vytvářející kvalitní a promyšlený prostor.