Přednáška Moniky Sybolové : Josef Hlávka - místní rodák a největší český mecenáš 19. století

Přednáška Moniky Sybolové : Josef Hlávka - místní rodák a největší český mecenáš 19. století
21.01.2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
14. 2. 2020 v 17 hodin

Představíme si Hlávkovy stavitelské aktivity (vídeňská Opera, porodnice u Apolináře, rezidence v Černovicích) a jeho filantropické projekty (Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových podporující studenty, umělce a intelektuály). Podíváme se, za čím vším můžeme hledat vůli a ruku přeštického rodáka Josefa Hlávky (pomník svatého Václava, reorganizace Akademie výtvarných umění, založení České Akademie slovesnosti, věd a umění, stavba Národního muzea, ....). A také nahlédneme do jeho osobního prostoru - zámku Lužany  a seznámíme se s jeho přáteli (Julius Mařák, Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák, ...).