Přednáška Mgr. Terezy Hmírové : Říšská župa Sudety „Domů do říše“. K problematice česko-německého soužití

Přednáška Mgr. Terezy Hmírové : Říšská župa Sudety „Domů do říše“. K problematice česko-německého soužití
16.09.2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
4. 10. 2019 v 17 hodin

Po přijetí mnichovské dohody získalo nacistické Německo podstatnou část českého pohraničí. Na jeho většině byla záhy vytvořena Říšská župa Sudety, která se měla stát tzv. vzorovou župou. Do jejího čela byl dosazen Konrad Henlein těšící se značné oblibě mezi sudetskými Němci. Ihned po začlenění území do Německé říše byly zahájeny kroky směřující k definitivnímu propojení župy se zbytkem státu, jež ovšem neprobíhalo zcela bez problémů – po celou dobu existence župy byl její vývoj ovlivňován těsným sousedstvím s Protektorátem Čechy a Morava, který měl pro válečnou cestu Německa zásadní hospodářský význam.