Přednáška Mgr. Martina Urbana "Menší" patálie se zřízením západočeského biskupství

Přednáška Mgr. Martina Urbana
02.11.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
24. 11. 2017 od 17 hodin

Mgr. Martin Urban

"Menší" patálie se zřízením západočeského biskupství. Plzeň versus Klatovy

Myšlenka na zřízení západočeského biskupství se objevila už roku 1630. K její realizaci však došlo teprve v květnu roku 1993, tedy více než po třech a půl století! Západočeská diecéze dnes sídlí v Plzni, ale muselo tomu tak být? Ačkoli Plzeň byla známa jako bašta katolicismu a tvořila přirozené centrum západočeského kraje, jednu dobu to vypadalo, že biskupství bude zřízeno v Klatovech. Úkolem příspěvku bude vysvětlit, co bránilo vzniku diecéze, proč vznikla tak pozdě a jakým způsobem se obě města stavěla k možnosti, že by jejich obec mohla být sídelním místem biskupa.