Přednáška Mgr. Martina Urbana - Proměna postavení a role hlavy rakouského státu od konce 19. století do současnosti v souvislosti s rakouskými prezidentskými volbami

Přednáška Mgr. Martina Urbana - Proměna postavení a role hlavy rakouského státu od konce 19. století do současnosti v souvislosti s rakouskými prezidentskými volbami
17.02.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
10. 3. 2017 od 17 hodin

Příspěvek z přednáškového cyklu "Aktuálnos a dějiny" přibližuje posluchačům různorodé a zcela odlišné předpoklady, které musela hlava rakouského státu splňovat napříč časem. Zároveň posluchačům poskytne vhled do problematiky jednotlivých historických etap vývoje Rakouska. Každé období rakouských moderních dějin pak mělo své dobové problémy, které představovaly výzvu i pro hlavu státu – ať už se jednalo o konstituční a národnostní uspořádání Rakousko-Uherska, poválečné uspořádání rakouského stavovského státu, nové ukotvení Rakouska po druhé světové válce či soudobou problematiku prezidentských voleb.