Přednáška Mgr. Aleše Kotvy: Československé legie ve Francii

Přednáška Mgr. Aleše Kotvy: Československé legie ve Francii
23.02.2023

Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech
24. 3. 2023 v 16 hodin

Mezi nejznámější úspěchy československých legionářů patřila bitva u Zborova, či u Doss Alto. Památná je i transsibiřská odysea. Úspěchy zahraničního vojenského odboje Čechoslováků jsou známy a obdivovány a měly nepopiratelný podíl na vzniku samostatného československého státu. Vedle Itálie a Ruska však československé legie vznikaly také ve Francii, kde pro ně situace byla složitější. Jejich řady nebyly plněny zajateckými vojáky, avšak přímo československými rodáky žijícími ve Francii, kteří byli v roce 1914 považováni za občany znepřáteleného státu, a tudíž se konfliktu nemohli zúčastnit. Přesto se jim podařilo vstoupit do francouzské armády a vytvořit samostatnou legendární rotu Nazdar. Jakou roli měli československé legie na západní frontě? Jak smýšleli Češi a Slováci žijící ve Francii? A jakou roli sehrál ve formování legií Milan Rastislav Štefánik, generál francouzské armády slovenského původu?