Přednáška Martina Bočka:Velká evropská emigrace 19. století do USA a současná migrační krize

Přednáška Martina Bočka:Velká evropská emigrace 19. století do USA a současná migrační krize
19.01.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
3. 2. 2017 od 17 hodin

První přednáška z cyklu Aktuálnost a dějiny.

Autor se ve svém příspěvku bude zabývat evropskou migrací v 19. století a na počátku 20. století do Spojených států Amerických. Hlavní pozornost bude věnována především nezanedbatelnému pohybu obyvatel z habsburské monarchie, která se v posledních letech před vypuknutím 1. světové války umisťovala na předních příčkách v počtu vystěhovalců ze starého kontinentu. Důraz bude kladen na ekonomickou stránku věci a lodní společnosti, které si udělaly z vystěhovalectví „velký byznys“. Agenti lodních společností často přemlouvali k vystěhování celé rodiny a nabízeli jim neuvěřitelný život v zámoří. Porovnání tohoto tématu se přímo nabízí v souvislosti se velkým pohybem obyvatel, který začal proudit v posledních několika letech do evropských zemí z různých arabských a afrických států.