Přednáška Jiřího Machalického : Kosmos

Přednáška Jiřího Machalického : Kosmos
25.11.2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
13. 12. 2019 v 17 hodin

Přednáška se týká tématu kosmu ve výtvarném umění, ve srovnání s výstavou v poněkud rozšířeném spektru a ve vztazích k dalším tvůrčím oblastem, protože se samozřejmě rozvíjí v próze, poezii,  filmu a především v přírodních vědách. Přiblíží koncepci výstavy a výběr umělců, kteří se kosmem zabývali každý z jiného úhlu pohledu, s jinou dobovou zkušeností a za užití jiných výrazových prostředků.