Přednáška doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D : Archeologický výzkum tábora v Letech

06.01.2020
Přednáška doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D : Archeologický výzkum tábora v Letech

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
31. 1. 2020 v 17 hodin

Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni realizovala v roce 2017 a 2019 archeologický výzkum tábora v Letech v okrese Písek.  Provedený archeologický výzkum prokázal, že se pozůstatky takzvaného "Cikánského tábora" z let 1942-1943 z velké části velmi dobře dochovaly pod dnešním povrchem. Sondáží byl odhalen půdorys tábora a relikty zástavby jeho jednotlivých částí. Velké množství artefaktů nabízí detailní pohled do každodenního života v táboře a nalezeny byly také osobní věci vězňů a vězeňkyň. Menší odkryv identifikoval přesnou polohu hřbitova obětí tábora, kde byl prozkoumán hrob dospělé ženy a hrob dítěte. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro plánovanou úpravu plochy průmyslového vepřína a zřízení nového památníku holokaustu Romů a Sintů.


Štítky:

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace