Přednáška Davida Bareše: Vlivy Goethovy teorie barev v umění moderny

Přednáška Davida Bareše: Vlivy Goethovy teorie barev v umění moderny
14.01.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
18. 1. 2013 od 17 hodin

Když se na konci života slavného německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe přítel ptal, na které své literární dílo je nejvíce hrdý, odpověděl překvapivě: nejvýše si prý necenil své básnické tvorby, ale svých objevů v teorii barev. Goethova Nauka o barvách se skutečně v následujícím století dočkala nebývalé popularity. V přednášce, doprovázené barevnými obrázky, bude věnována pozornost jejímu vlivu v umění vrcholné evropské moderny (v díle Kandinského, Kupky, Paula Klee, ad.). Podklady pro přednášku vznikly během studijního pobytu na Universität Hamburg.