Přednáška Antonína Kašpara: Kovové sochy a jejich tvorba

Přednáška Antonína Kašpara: Kovové sochy a jejich tvorba
21.01.2014

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
7. 2. 2014 od 17 hodin

 

 

Dramaturgivýstav Galerie Klatovy / Klenová je v majestátném  prostoru kostela sv. Vavřince v Klatovech a v plenéru blízkého zámku  Klenová již tři roky věnována prezentacím současného sochařského umění. Minulá  letní sezóna byla věnována tvorbě sochaře Antonína Kašpara.

 

Vystavení  dvou kolekcí kovových soch bylo pro představení umělcova díla unikátní a nabídlo návštěvníkovi možnost putování za autorovým sdělením z brány Šumavy - města Klatov na energeticky bohatou pošumavskou vyvýšeninu klenovského zámku.

 

Výstava soch v interiéru kostela  sv. Vavřince byly věnovaná poctě Josephu Beuysovi.  Rozměrné kovové plastiky umístěné v hlavní chrámové lodi souzněly s  bílými obrazy a slepotisky  zavěšenými po obvodu kostela.

 

Sochy vybrané pro instalaci na zeleném nádvoří hradu a zámku Klenová obklíčeném hradbami  byly pečlivě a s rozmyslem instalovány do otevřeného  prostoru  i malebných zákoutí  ojedinělé historické památky. Prezentovaný výběr s názvem Cesta nabídl divákovi možnost ujít se sochařem určitou etapu a dopřává mu ten pocit luxusu plout s ním na vlně jeho vjemů, snů a poselství.

 

Zajímavá komentovaná prohlídka provedená samotným autorem byla navštívena mnoha zájemci o jeho umění. Přednáška Antonína Kašpara v Galerii U Bílého jednorožce přinese další podled na dílo tohoto autora, příblíží jeho životní postoje, sny i cíle

 

 

 

 

 

Dramaturgie výstav Galerie Klatovy / Klenová je v majestátném  prostoru kostela sv. Vavřince v Klatovech a v plenéru blízkého zámku  Klenová již tři roky věnována prezentacím současného sochařského umění. Minulá  letní sezóna byla věnována tvorbě sochaře Antonína Kašpara.

Vystavení  dvou kolekcí kovových soch bylo pro představení umělcova díla unikátní a nabídlo návštěvníkovi možnost putování za autorovým sdělením z brány Šumavy - města Klatov na energeticky bohatou pošumavskou vyvýšeninu klenovského zámku.

Výstava soch v interiéru kostela  sv. Vavřince byly věnovaná poctě Josephu Beuysovi.  Rozměrné kovové plastiky umístěné v hlavní chrámové lodi souzněly s  bílými obrazy a slepotisky  zavěšenými po obvodu kostela.

Sochy vybrané pro instalaci na zeleném nádvoří hradu a zámku Klenová obklíčeném hradbami  byly pečlivě a s rozmyslem instalovány do otevřeného  prostoru  i malebných zákoutí  ojedinělé historické památky. Prezentovaný výběr s názvem Cesta nabídl divákovi možnost ujít se sochařem určitou etapu a dopřává mu ten pocit luxusu plout s ním na vlně jeho vjemů, snů a poselství.

Zajímavá komentovaná prohlídka provedená samotným autorem byla navštívena mnoha zájemci o jeho umění. Přednáška Antonína Kašpara v Galerii U Bílého jednorožce přinese další podled na dílo tohoto autora, příblíží jeho životní postoje, sny i cíle.

Helena Fenclová

 

Rozhovor s Antonínem Kašparem a Václavem Kořínkem v Českém rozhlase Plzeň

I RADIO vpravo klikněte na 6. února 2014