Petr Wegner: Óm země klidu

Petr Wegner: Óm země klidu
08.11.2010

Café Jednorožec v Klatovech
19. 11. 2010 v 17 hodin

Audiovizuální pořad o tibetském budhismu z oblasti Ladakhu a Zanskaru nebo též krajiny nazývané "Malý Tibet"

(přírodní ráz oblasti, kultura i náboženství jsou shodné s Tibetem). Diapozitivy, videosekvence, originální nahrávky z oblasti doplněné komentářem a mluveným slovem.

Pojednává o lidech žijících v drsných podmínkách velehor - Himalájí. O jejich domovech, možnostech obživy, náboženství, klášterech, klášterních školách. Kdysi to byla tajuplná nedostupná říše skrytá za hradbou vysokých hor. Země věčného sněhu a ledu. Říše, která dráždila i podněcovala po staletí fantazii cestovatelů.

 

plakát