Petr Pavlík, Kráčející metamorfóza, 1988

Petr Pavlík, Kráčející metamorfóza, 1988
05.02.2020

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ÚNOR 2020

tempera, plátno, 155 x 110 cm

signováno vpravo dole P. Pavlík 88

O – 634

 

 

Petr Pavlík, člen Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, patří k malířům nastupujícím na českou výtvarnou scénu v průběhu sedmdesátých let, tak nepříznivých pro uměleckou tvorbu. Přirozeně vychází ze středoevropských tradic a přitom se v jeho projevu zřetelně zrcadlí doba vzniku a vývoje.

            Kompozice jeho obrazů je vyvážená, tvary jakoby volně pluly prostorem, ale přitom jasně vnímáme jejich uvolněný řád. Pavlíkův rukopis a umělecký projev se na první pohled pozná. Vychází z přemýšlení nad tím, co se děje kolem nás, jak se skutečnost neustále proměňuje, v něčem k lepšímu a v něčem ovšem zase k horšímu.

            Přitom má svou vnitřní logiku a vývojovou kontinuitu a nevyhnutelnost. Podobně jako ostatní členové Seskupení 12/15 dosáhl vyhraněného výrazu s typickým dynamickým ztvárněním dějů, které se kolem nás odehrávají. Petr Pavlík maluje, jen když má co vyjádřit, proto se v některých obdobích místo výtvarného umění věnuje psaní. Jeho tvorba odráží vztah k historii i současnosti a projevuje se v ní také jemná ironie.

            Obraz Kráčející metamorfóza vznikl sice ještě v závěrečném období totality, ale jeho výraz i skladba jsou naprosto (nebo právě proto) svobodné. Je výrazem hledání formy i obsahu, vyjádřením procesů probíhajících v přírodě i ve vesmíru.  Petr Pavlík také čas od času píše osobité teoretické úvahy, které se v širších souvislostech týkají vývoje současné kultury a umění.

 

 

Samostatné výstavy (výběr)

 

1974 – Galerie Pod radnicí, Ústí nad Orlicí

1978 – Divadlo v Nerudovce, Praha

1988 – KS Opatov, Praha

1989 – Galerie hlavního města Prahy

1994 – Nová síň, Praha

2000 – Mánes, Praha

 

Zastoupení ve sbírkách

 

Národní galerie v Praze

Galerie hlavního města Prahy

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Galerie Klatovy/ Klenová

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Státní muzeum výtvarného umění A. S. Puškina v Moskvě

Museé national d´art moderne Centre Pompidou v Paříži

a další veřejné i soukromé sbírky u nás i v zahraničí