Otis Laubert, Bez názvu, 1990

Otis Laubert,  Bez názvu, 1990
01.04.2022

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
DUBEN 2022

(ze série Tapisérie)

koláž, papír, barevné bavlnky, 99,5 x 70 cm

neznačeno

K 884

Otis Laubert je jedním z nejoriginálnějších slovenských umělců současnosti.  Základem jeho práce je sbírání všeho, co může pro své koláže, asambláže, objekty či instalace použít.  Postupně dospěl k mnoha okruhům, v nichž se projevil smysl pro krásu všednosti, pro vytvoření nové skutečnosti z nasbíraných fragmentů, dokládajících charakter místa i času. K nejzákladnějším patří Sbírky, které se rozvíjejí již od šedesátých let a řadí se do podskupin podle druhu užitých prvků. Jiný soubor představují Interpretace, v nichž umělec vychází například z reklamních fotografií nebo reprodukcí obrazů, které dotváří dalšími „sbírkovými“ předměty.  Křehký půvab mají koláže ze souboru Pikasovo modré a růžové období, ve kterém se projevuje Laubertův cit pro rytmus prvků, pro jejich nezvyklé propojení a pro „básnické“ vyjádření.

            Důležitou řadu tvoří koláže či asambláže s užitím textilu s jednoduchým opakujícím se vzorem, který Laubert využil jako strukturu pro umístění trojrozměrných prvků. Vznikl tak rozsáhlý soubor nazvaný Komentáře ke komerčnímu textilu, který však má opět  několik podskupin.  Vzory koberců pak dotvořil buď bižuterií  nebo dalšími předměty, jimiž zvýraznil původní vzor. Metodu interpretace využil i v sérii Fotografií. Na portrétech zakrýval tváře nebo jejich části různými dřevěnými nebo umělohmotnými prvky, takže snímky získaly úplně odlišný význam. Samostatnou kategorii pak tvoří prostorové instalace, jejichž idea byla mnohdy daleko starší než realizace.

             Jeden  z nejvýraznějších okruhů tvoří Tapisérie, pro které je charakteristická skladba z prvků stejného typu, ale třeba rozdílných tvarů nebo barevnosti.

Otis Laubert se narodil 8. ledna 1946 ve Valaské v okrese Brezno v Československu. V letech 1961 – 1965 studoval obor řezbářství na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě. Je autorem kreseb, koláží, asambláží, objektů a instalací, žije a tvoří v Bratislavě.

            Samostatně vystavuje od roku 1981 (Orlová, Brno, Bratislava, Budapešť, Vídeň, Praha, Chateauroux, Banská Bystrica, Berlín, Trnava, Nové Zámky, Liptovský Mikuláš, Miami, Klatovy, ...). Od roku 1970 se zúčastnil mnoha kolektivních výstav (Bratislava, Smolenice, Budapešť, Kostelec nad Černými lesy, Praha, Paříž, Vídeň, Berlín, Quimper, Amsterdam, Prešov, Ulm, Kolín nad Rýnem, Karlsruhe, Klatovy, Tucson, Stuttgart, Pittsburgh, Belzig, Drážďany, Záhřeb, Řím, Florencie, Olomouc, ...). Zúčastnil se řady mezinárodních výtvarných sympozií doma i v zahraničí (Slovensko, Česko, Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Spojené státy americké). V letech 2015 – 2016 bylo po dobu jedenácti měsíců v Bratislavě otevřeno jeho muzeum.  V roce 2001 vydal Kruh súčasného umenia Profil v Bratislavě jeho obsažnou monografii s texty Jany Geržové a Elaine A. Kingové, k expozici Muzea Otise Lauberta v Bratislavě vyšla v roce 2016 publikace mapující všechna vystavená díla.