Oldřich Smutný, Bez názvu

Oldřich Smutný, Bez názvu
09.01.2017

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
LEDEN 2017

Před 1995
OLEJ, DŘEVO
16,5 x 36,5 cm
O 748
 
„Malovat jako někdo, to umí každej blbec. Ale namalovat to, co si myslím, to už je holt trošku těžší…“ /O.S./
Oldřich Smutný patří ke generaci, která vstoupila na českou výtvarnou scénu těsně po konci 2. světové války. Pro tuto generaci je charakteristickým jevem seskupování se, neboť tak se lépe vzdorovalo ideologickým tlakům. Smutný byl členem seskupení UB 12 (dále V. Bartovský, S. Kolíbal, V. Prachatická, A. Vitík, V. Boštík, A. Šimotová, J. John, V. Janoušková, V. Janoušek, F. Burant, J. Mrázek, D. Mrázková, A. Kučerová, teoretici J. Šetlík, J. Zemina). V první polovině 50. let začínala v Čechách po tuhých 60. letech kulturní obleva. Ve výtvarném umění znamenala po vládě socialistického realismu vedle nové figurace také nástup abstrakce. Abstrakce se tu vydávala dvěma hlavními proudy, jejichž směřování šlo na jednu stranu směrem strukturální abstrakce a informelu, na druhou směrem geometrických tendencí a konstruktivismu. Smutného lyrická a pozitivně vyzařující malba plná světla se svými bílými strukturami oživovanými barvou však nespadá do žádné ze zavedených kategorií abstrakce, spíš jde o jakousi antitezi českého typicky temného informelu. Oldřichu Smutnému v umění nešlo o formu, ale o sdělení, razil tezi lidskosti oproti uměleckosti. Jeho přístupy byly a zůstaly výsostně individuální a vědomě mimo tzv. aktuální trendy. V dětství se musel vypořádat se smrtí maminky. Nevymalovává své však smutky. Obdivoval jsem matku, když vyšívala na bílé hedvábí bílou nití. A tak jakoby i jí vzdával na svých bělostných plátnech hold. Běl na běli. Maluje světlo, ale maluje i zem. V základech také tatínkovy nahozené zdi (otec byl zedník) a později vápno na omítkách jihočeských chalup. Modř nebe nahoře i nebe odráženého hladinou rybníka, úleva, radost., když hrůzy je kolem vrchovatě, a pravou hrůzu stejně nevymaluješ a nesdělíš, tu můžeš leda prožít
Jestliže se malíři a výtvarníci pohybujou jenom v problémech výtvarných, tak se moc mýlí. Prostě každý sdělení je sdělení ne původně umělecký, ale lidský…/O.S./


OLDŘICH SMUTNÝ
17. 6. 1925 Debř u Mladé Boleslavi-1. 9.2013 Putim
STUDIA
1945 - 1950   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Jan Bauch/
1945 - 1950   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, kreslení a deskriptivní geometrie
1951 - 1954   Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, jevištní výtvarnictví /František Tröster/
ZASTOUPENÍ
Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, České muzeum výtvarných umění (GASK) v Kutné Hoře, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Klatovy / Klenová, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum umění v Olomouci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Smetanovo muzeum v Praze, Akademie umění Havana, Kuba, Moderní galerie, Havana, Kuba, soukromé sbírky v Čechách a zahraničí.
/L.Š/