Naďa Plíšková, Bez názvu

Naďa Plíšková, Bez názvu
30.07.2020

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
SRPEN 2020

Bez názvu, 70. - 80. léta 20. století

bronz, proměnlivé rozměry, neznačeno

zakoupeno v roce 2017

Naděžda Plíšková patřila ke generaci nastupující v šedesátých letech. Byla grafička, sochařka a básnířka, zasáhla také do oblasti akčního umění a performance. Ve všech složkách její tvorby se prosazoval osobitý černý humor, smysl pro vyjádření absurdity současného světa či ostrá ironie. Od počátku se intenzivně zabývala grafikou, ovládla klasické techniky (suchá jehla, lept, ...), které užívala k vyjádření svých nezvyklých a originálních představ. S drsným sarkasmem reagovala na některé všední situace, na současný životní styl, na celkový stav naší společnosti. Pozoruhodné je i její sochařské dílo, které sice není příliš rozsáhlé, ale o to výrazněji se v něm projevuje její neotřelý pohled na svět a na vztahy mezi lidmi. Její tvorba měla blízko k pop artu a novému realismu, úzce souvisela s neo dada.  Plíšková patřila stejně jako její manžel sochař Karel Nepraš k okruhu Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, navazující na poetiku skupiny Šmidrů. Uspořádala na třicet samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastňovala se mezinárodních bienále grafiky (Vídeň, Biella, Frechen, Lublaň, ….), na kterých získala několik cen. Prózu a poezii publikovala od poloviny sedmdesátých let  v České expedici, Spektru, Voknu, Revolver revue nebo Lidových novinách.  Knižně však její básně vyšly až po skončení komunistického režimu v devadesátých letech. Její grafická i literární tvorba zaujala známého teoretika Jindřicha Chalupeckého, psal o ní František Šmejkal, výstižný text o ní k výstavě ve Špálově galerii napsal Ivan Martin Jirous, SČUG Hollar  jí uspořádal dvě výstavy.

Studia a členství ve spolcích a skupinách

Od roku 1954 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, v letech 1958-59 pokračovala ve studiích na Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku, Akademii pak dokončila v roce 1961. Od roku 1969 byla členkou SČUG Hollar a od počátku i členkou Křižovnické školy

Samostatné výstavy (výběr):

1967 – Galerie mladých, Mánes, Praha

1968 – Galerie am Berg, Stuttgart (s Jiřím Balcarem)

1969 - Studio Generale UNI, Stuttgart (s Karlem Neprašem)

         - Galerie Václava Špály

1970 – Galerie Václava Špály

1972 – Galerie Elitzer, Saarbrücken

          - Owenst Art Gallery, Kanada

1973 – Dům umění města Brna

          - Memorial University St. Johns, Newfoundland

1974 – Zámek Frýdek Místek

1978 – Galerie výtvarného umění, Olomouc

1981 – Malá galerie Československého spisovatele, Praha

1985 – Vysokoškolský klub Brno (s Janem Steklíkem)

1990 -  Dům kultury, České Budějovice

1991 – Gallery Groedl, Toronto

1993 – Retrospektiva, Galerie Hollar, Praha

1997 – Oblastní galerie Liberec

2000 -  Galerie Montmartre, Galerie Gambit, Praha

2013 – Galerie Hollar, Praha

2019 – Museum Kampa, Praha