Muzejní noc 2021

Muzejní noc 2021
11.05.2021

5. 6. 2021

 

14:00 – 18:00  |   Herní odpoledne pro děti i dospělé - DIY INSPIRACE (hrad Klenová)

Ručně vyrobené hry z různorodých materiálů, které si můžete vyzkoušet na hradě, a pak vyrobit doma! Na hradě se bude nacházet několik samoobslužných stanovišť, u kterých se pobaví jak děti, tak dospělí. Na památku si také děti mohou vyrobit kostku s pohádkovým příběhem.

 

15:00  |  Oficiální zahájení výstavy Prorůstání TŘI / Svatopluk Klimeš (sýpka Klenová)
V rámci zahájení výstavy proběhne autorská performance Rozhovor vodníka Tlouštíka a vodničky Závorky už bez respirátorů, hudební doprovod manželé Matysovi

                       

20:00  |  Písečná animace Život Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (hrad Klenová) REZERVACE MÍSTA NUTNÁ!
Vystoupení výtvarnice Volhy Safronavé, která se zabývá písečnou malbou, jejímž prostřednictvím vytváří unikátní příběhy. Její vystoupení jste mohli vidět například v ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT.

Pro účast na vystoupení je nutné dopředu místo rezervovat. O rezervaci můžete zažádat prostřednictvím mailu hrabetova@gkk.cz. V předmětu uveďte MUZEJNÍ NOC REZERVACE.
Do těla emailu napište jméno účastníka a ročník narození. Údaje budou využity pouze pro identifikační účel v den akce. Vaše rezervace musí být z mailu hrabetova@gkk.cz zpětně potvrzena, aby byla platná!

Počet míst omezen, podmínky účasti na představení v interiéru podle vládních nařízení:

-          po celou dobu konání akce musí mít účastník akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem

-           

-          účastník musí prokázat

a) absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

b) absolvování antigenního testu v posledních 72 hodinách,

c) mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní

d) certifikát o očkování

Potvrzení nepotřebují děti mladší sedmi let.
Na místě je možné také absolvovat test, který galerie NEHRADÍ, a který si KAŽDÝ MUSÍ DONÉST SÁM, pokud chce této možnosti využít.

 

V rámci muzejní noci jsou přístupné následující výstavy

SVATOPLUK KLIMEŠ / PRORŮSTÁNÍ TŘI v sýpce na Klenové

VŠEMI SMĚRY / DEVADESÁTÁ LÉTA ZE SBÍREK GKK v zámecké galerii na Klenové

JIŘÍ HAMPL / UTAJENÝ OBJEVITEL v purkrabství na hradě Klenová

SPOLEČNÉ CESTY 9. v kostele sv. Vavřince v Klatovech

VODA / OBRAZY PROMĚNY ŽIVLU v Galerii U Bílého jednorožce