Monika Immrová, Ležící III., 2011

Monika Immrová, Ležící III., 2011
05.05.2020

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
KVĚTEN 2020

ODLÉVÁNÍ, BETON, 65 x 80 x 220 CM

P 567

Poslední měsíce nám přinesly zážitek bezčasí. Donedávna naplno šlapající tempo se alespoň pro většinu z nás ze dne na den zarazilo. Díky této pomlce můžeme ostřeji nahlédnout a artikulovat to, co tušíme v hloubi již déle. Jsme z toho nekonečného staccata unaveni! Nemám v úmyslu banalizovat závažnost situace, vážím si nesmírně energie těch, jež naopak bezčasí uchvátilo do víru nasazení bez viditelného začátku a konce. A aby bylo jasno, mám na mysli lékaře, sestřičky, pečovatele, sociální pracovníky, další pomáhající profese, a také pokladní za kasami, řidiče tramvají a autobusů a další, kteří skutky převzali funkce jistících kotev v situaci potenciálního chaosu. Naopak nemám na mysli příživníky příležitosti. Zkusme současné bezčasí číst jako dar a příležitost zahlédnout skrze nesmysl smysl, jako příležitost pocítit a projevit sounáležitost, nestydět se promyslet materiálno, prvoplánově jej nezavrhnout, když již jsme v té hmotě uvízli, ale skrze hmotu se dobrat k ideji.

Jaké bude tedy dílo měsíce v tomto bezčasí? Bude o smývání hranic času, o cestě k člověčenství i veškerenstvu, bude díkuvzdáním a přáním potřebného klidu a spočinutí. Bude o návratu k základu, smyslu a prosté kráse. Bude nápomocné k rozpoznání darovaného času.

Tedy pomalu, je máj, kozy vyženeme v háj, položíme se do trávy. Neusneme. Spolu s Monikou Immrovou a její Ležící budeme bdělí.

Jedním z rysů současného umění je bezhraničnost a odklon od práce s materiálem k virtuálním postupům. Monika Immrová přesto obrací svoji pozornost „zpět“ k materii, definovanému tvaru, archaickým podstatám. Promýšlí problematiku kánonu jako souboru pravidel a pro svoji tvorbu nachází východiska v aristotelském i platónském přístupu:„ Záměrem je uvažovat o ideálních proporcích a kráse, o možnosti racionálního uchopení intuitivně vnímaných proporčních a kompozičních zákonitostí“. /MI/. Jako sochařka vychází z vlastního zakoušení fyzického světa a s ním spjaté potřeby pracovat na díle fyzicky. Přirozeně proto uvažuje ve hmotě. Vychází z konkrétních situací, jež oprošťuje směrem k podstatě. Pro svoji tvorbu naznala jako sobě samé nejlépe odpovídající a nejbližší abstrahující, geometrizující přístup. Její geometrie ovšem není eukleidovsky přísná, tvary jí vyrůstají, socha je přes zdánlivě jednoduché formy živá, neboť o životě vypovídá: „Vztahuji se k věcem, s nimiž mám osobní zkušenost, které dobře znám, o kterých přemýšlím. Jednoduchá, jasná řeč je pro mě hodnotou. Respektuji účinnost slova. Jsem si vědoma subjektivní interpretace jeho významu. Zajímá mne srozumitelnost sdělení. Blízké je mi ale sledování přenosu informace bez pomoci slova.“ /MI/. Přes zaujetí růstem, životem, obrazy tohoto světa hledá cestu k jejich podstatě, k obecnému smyslu. Umělecké dílo se takto stává smysluplným a naplňuje svoji prvotní podstatu, jíž byl prvotně duchovní přesah.

„ Je to tam vzadu v koutku a někdo to tam může objevit…“/MI/

Ležící III. patří do okruhu čtrnácti betonových horizontálních geometrických objektů, vytvořených do veřejného prostoru nábřeží v Kadani. V Kadani tyto ležící sochy zaujímají nejen funkci samostatného uměleckého díla, ale i funkci užitého objektu – lavičky. Na klenovském parkánu si divák může ověřit, že i takový abstraktní objekt stále vychází z kánonu daného lidskou figurou. Ležící III. oproti předkládání uměleckého díla jako spektáklu svojí neobvyklou horizontální polohou a umístěním v nenápadném ztišeném koutě navozuje pocit klidu a harmonie a vybízí ke kontemplativnímu pozastavení.

/lš/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONIKA IMMROVÁ

*1970 v Lounech

 

STUDIUM

1995–2001      AVU Praha, ateliér Socha 2 (Jindřich Zeithamml)

1997               Kunstakademie Stuttgart

1999-2000      Hochschule für Bildende Künste, Drážďany

2012-2018      Akademie výtvarných umění v Praze, Ph.D.

 

CENY

2008                Cena Grafika roku

2009                Cena Grafika roku

 

ZASTOUPENÍ

Oblastní galerie v Liberci

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie Klatovy / Klenová

Rehabilitační nemocnice, Beroun

Galerie Středočeského kraje GASK

Sbírka geofyzikálního ústavu AV ČR

Kunstsammlung Krohne, Duisburg, Německo

Soukromé sbírky

SOCHY VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka

Dobřichovice, Cesta na Karlík

Beroun, park Rehabilitační nemocnice

Zwickau, Německo