Miroslav Pacner : Proměny země

Miroslav Pacner : Proměny země
20.12.2010

Café Jednorožec v Klatovech
14. 1. 2011 v 17 hodin

Výtvarník M.P. vytváří od konce šedesátých let reliéfy otisků země. Drobné události, které se dějí na čtverečních metrech půdy, její propadání, vysychání, eroze,….

Od sedmdesátých let vytváří zahrady, parky, exteriéry veřejných budov, náměstí, ….

Je to logické pokračování přírodních reliéfů ve velkém prostoru.