Mimořádná opatření

Mimořádná opatření
22.11.2021

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – COVID-19

 

Od 22. 11. 2021 platí pro oblast kultury tato mimořádná opatření proti šíření covid-19.

(schváleno Vládou ČR 18. 11. 2021)

 

Podmínky vstupu do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů

  • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
  • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON
  • U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor

 

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):

  • doložit certifikát o provedeném očkování
  • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
  • povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech
  • RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:

a) u osob do 18 let

b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci

c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

 

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí

zdroj: Ministerstvo kultury ČR 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!