Přednáška Martina Bočka : Hraběcí rod Stadion Thannhausen-Warthausen a jeho vztah k západním Čechám

Přednáška Martina Bočka : Hraběcí rod Stadion Thannhausen-Warthausen a jeho vztah k západním Čechám
15.01.2018

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
23. 2. 2018 od 17 hodin

Přednáška se zabývá činností a vývojem Stadionského rodu, který patřil k jednomu z nejvýznamnějších v celé habsburské monarchii.
Jeho členové často dosahovali nejvyšších funkcí v rakouské státní hierarchii, což dokládají na základě rozsáhlých privilegií, jež získávali
od habsburských císařů, kterým zachovávali vždy maximální věrnost a loajalitu. Se zakoupením panství v Čechách se pak začala psát historie
tohoto aristokratického rodu a jeho vztahu k našemu regionu do kterého se nesmazatelně zapsali, ať už v případě budování velkostatků
nacházejících se na Domažlicku nebo stavbou zámku na Klenové na Klatovsku.