Maxmilián Pirner - Koloběh života

Maxmilián Pirner - Koloběh života
11.01.2018

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
LEDEN 2018

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK

LEDEN 2018

MAXMILIÁN PIRNER

KOLOBĚH ŽIVOTA, 1903

OLEJ, PLÁTNO

63 X 262 CM

O 438

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorelei

Já sám nevím proč, co to značí,

že jsem tak zamyšlen,

ta prastará pověst k pláči

mě týrá dnes po celý den.

Vzduch ochladl, už se stmívá

a tiše plyne Rýn,

zář slunce dohořívá

a na hory pad´ stín.

Na skále sedí panna,

má démantový pás

je celá ošperkovaná,

češe si zlatý vlas.

Má zlatý hřeben v hlavě,

češe a zpívá si,

zpívá tak dojímavě,

co zpívá, ach, co asi?

Lodník je dojat tím zpěvem,

ten zpěv ho tak ošálí,

že upoután luzným zjevem,

si nevšimne úskalí.

Vítr loďku podemílá,

už nahnul se její kraj,

to všecko způsobila

svým zpěvem Lorelei.

/Heinrich Heine, Kniha písní/

Pirnerovo dílo je významně inspirováno četbou literatury, za vídeňského působení na sebe upozornil ilustracemi k básním Lessinga, Lenaua a právě zde citovaného Heineho. Dnes je známý především jako malíř alegorických obrazů s pohádkovými bytostmi. Na této skutečnosti má zcela jistě svůj díl místo jeho narození a dětství. Šumava a její přilehlé nekonečné lesy, stejně tak pověsti a vyprávění, kterými jsou opředeny, působí jako vpečeťující moment na mnohé umělce. Josef Váchal se narodil v Milavčích u Domažlic, z Volyně pocházel malíř pohádkových bytostí, zasazených do přírody, Alois Boháč. V Klenčí pod Čerchovem žil autor proslulého zamrzlého Vodníka Jaroslav Špillar. Maxmilián Pirner se narodil v domě čp. 36 v Sušici v rodině soudního rady Jana Pirnera. Pověsti a pohádky spojené s pošumavskými hrady a zříceninami se do citlivého chlapce hluboko zapsaly. Vztah k literatuře Pirnera celoživotně neopustil. Jeho přítel, známý lékař Josef Thomayer, jej později označil jako nejvzdělanějšího z českých malířů. Povahově uzavřený Pirner hodně četl jak literaturu krásnou, tak filosofické a mytologické texty, kterými bylo ovlivněno celé jeho dílo, postavené na alegorii, personifikaci a symbolu. Jako umělec si začal uvědomovat důsledky krize alegorického systému v dosavadním malířství, a rozhodl se pro jeho modernizaci. Stal se tak anticipátorem modernistických tendencí přelomu století.

Byl přitahován přírodními silami, ke kterým se vztahoval právě prostřednictvím alegorie a personifikace (Víly u pramene), tématy cesty (Cyklus o Pegasovi), konce (Konec všech věcí – Finis), koloběhu života (Koloběh života).

Že český autor anticipoval a řešil ve své době ta samá témata, co svět okolo, dokazují slova o 9 let mladšího Edwarda Muncha, která přiléhavě vystihují náladu Pirnerových poselství:

"Všechno je v nás, bratři, v mocné hře života! Radost je přítelkyní smutku, jaro poslem podzimu a smrt rodí život!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAXMILIÁN PIRNER

13. 2. 1854 Sušice – 2. 4. 1924 Praha

Český malíř, kreslíř, ilustrátor, pedagog

 

1872 – 1874 Akademie výtvarných umění v Praze (J. M. Trenkwald)

1875 – 1879 Akademie výtvarných umění ve Vídni (J. M. Trenkwald)

1887 povolán vyučovat na Akademii výtvarných umění v Praze (žánrová malba)

1896 jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér figurální malby)

Žáci: M. Švabinský, L. Marold, F. Bílek, J. Špillar, J. Panuška a další