Květa Válová, Kolaři, 1962

Květa Válová, Kolaři, 1962
12.09.2018

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ZÁŘÍ 2018

OLEJ, PLÁTNO

90 x 110 CM

O 8

Květa Válová spolu se svou sestrou - dvojčetem Jitkou, patří k zásadním osobnostem českého umění. Později významné představitelky nové figurace studovaly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Emila Filly a v roce 1954 se staly členkami skupiny Trasa, se kterou společně vystavovaly. „Válovky“ dokázaly jedinečným a každá svým osobitým způsobem vyjádřit základní otázky dotýkající se lidské existence, tíhy člověčího údělu. Jejich tvorba vycházela z  rodného Kladna. V tvorbě, odpichující se od kladenských slévačů a s dělnickým městem spjaté sociálně podbarvené tématiky, se sestry Válovy obě dotýkají hluboce existenciálních významů. V malířském rukopise se jejich cesta rozdvojuje a výrazově doplňuje. Jitka byla ve zkratce spíše linie, její figury na obrazech protáhlé, jaksi nehmotné, Květa objem, figury robustní, zemité. Jitka převážně existenciálně pochmurná, Květa s problesky grotesky. Sestry se nebály mnohdy surového výrazu. Jako dvojčata byly celoživotně propojeny až do odchodu Květy. Za všech okolností si zachovaly lidskou i uměleckou ryzost, např. k okupaci v roce 1968 se Jitka vyjadřovala: Furt jsme někde četly „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a mně bylo na blití…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTA VÁLOVÁ
1922, Kladno – 1998, Kladno
malířka, kreslířka, grafička
studia: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, členka skupiny Trasa

 

ZASTOUPENÍ

Národní galerie v Praze

Moravská galerie v Brně
Galerie hl. m. Prahy

Muzeum umění v Olomouci
Galerie Benedikta Rejta Louny
Západočeská galerie v Plzni
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie výtvarného umění v Ostravě

a další