Přednáška PhDr. Jana Lhotáka, Ph.D. : Klatovy a sůl

Přednáška PhDr. Jana Lhotáka, Ph.D. : Klatovy a sůl
02.11.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
10. 11. 2017 od 17 hodin

PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Klatovy a sůl. Několik poznámek k solnímu obchodu a starým cestám na Klatovsku 

V dějepisectví města Klatov se poněkud upozaďuje skutečnost, že v 16. století místní měšťané poměrně významně těžili ze zisků solního obchodu. Tento profit byl možný díky  bavorským vévodům z rodu Wittelsbachů, kteří se rozhodli konkurovat pasovskému biskupství a začali s vlastním prodejem soli do českých oblastí. Na Klatovsku se zpočátku obchod se solí odehrával zprostředkovaně přes Sušici a Zlatou stezku, ale na konci 60. let 16. století vznikla nová cesta, která dovolovala přímý dovoz soli z Bavorska do Klatov a dále na západ Čech. Ve stejné době se rozhořel spor Prachatic, tradičního centra šumavského solního obchodu, s městy Kašperské Hory, Sušice a Klatovy, čímž "boj o sůl" v regionu gradoval. Náplní přednášky bude jak bližší seznámení s principy obchodu se solí v 16. a 17. století, tak s dopravní sítí, kterou soumaři při cestách do Čech využívali.