Karel Malich, Krajina, 1959

Karel Malich, Krajina, 1959
31.01.2024

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ÚNOR 2024

pempera na papíře


Karel Malich je v našich v dějinách moderního umění velké jméno, jež překročilo do dějin světových, a zároveň velký „osamělec“, jehož tvorba tu nemá obdoby. Lze jej uvažovat jako umělce, jehož myšlení a prožívání světa je blízké antrosofické filosofii Rudolfa Steinera. Je tvůrcem krajního ratia i krajní intuice. Vychází z krajiny kolem rodných Holic a pro jeho osobní uměleckou historii důležitého kopce Kamenec. Postupně dochází ke krajinné abstrakci, jejíž výraz totálně minimalizuje a osvobozuje od tradičně chápaného rukopisu. Vznikají přelomové, v českém umění zcela novátorské monochromní reliéfy Krajina (Bílý reliéf), 1963 a Černý reliéf, 1963, kde krajina viděná z výšky (Malichova perspektiva je minimálně ptačí) je vyjádřena vlnitým kartónem. Své vnitřní vjemy proudících energií a siločar zaznamenává zprvu ještě do krajinných kompozic, od konce šedesátých let se zabývá trojrozměrnými objekty, ve kterých se zaměřuje na světlo a energetické proudění. Přes přírodu dobírá se nekonečného kosmického prostoru. Hmotný svět se mu stal vírem volně proudících energii. Pro tato svá výtvarně umělecko filosofická uvažování objevil jako ideální materiál drát. Právě drátěné zavěšené, jakoby levitující objekty jej proslavily ve světě (vystavoval v Centre Georges Pompidou, Martin-Gropius-Bau v Berlíně či Muzeum moderního umění v New Yorku). V 80. letech se ještě vrátil ke kovovým objektům, od jejich druhé poloviny kreslí především pastely, kde používá jasné barvy a jejichž tématem je opět světlo, proudy energií a vedle ryzích abstrakcí se na nich objevují naznačené buněčné struktury či figurální motivy. Svoji autorskou tvorbu ukončil v roce 2016.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAREL MALICH

18. října 4, Holice

STUDIUM

1950-1953 Studia na grafické speciálce Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Vladimír Silovský)

1945-1950 Studia výtvarné výchovy a estetiky na Pedagogické fakultě v Praze (prof. Cyril Bouda, Martin Salcman, Karel Lidický, František Kovárna)

1950-1953 Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Silovský)

SKUPINY

1963 Křižovatka

1958 Hollar

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Centre Georges Pompidou, Paříž
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Galerie hlavního města Prahy
Galerie umění Karlovy Vary

Galerie Klatovy / Klenová
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Sztuki, Lodž


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Galerie výtvarného umění v Chebu

McCrory Collection, New York City
Museum Bochum, Bochum
Museum Folkwang, Essen
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Muzeum umění Olomouc
Národní galerie v Praze, Praha
Národní muzeum, Praha
Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Slovenská národná galéria, Bratislava
Stedelijk Museum, Amsterdam
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice