Jiří Perbok, Z cyklu Enyky Benyky, 2002

Jiří Perbok, Z cyklu Enyky Benyky, 2002
03.08.2022

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
SRPEN 2022

kombinovaná technika, 37 x 20 cm

Zakoupeno, O – 962

Jiří Petrbok se narodil 28. března 1962 v Kladně. Nejdřív se vyučil zámečníkem. V letech 1971 -  1983 pracoval  v Buzuluku Komárov, 1983 – 1984 byl hlídačem v ČKD Praha. Mezi léty  1984 a 1991 studoval na pražské Akademii výtvarných umění zprvu u profesora Radomíra Koláře a později po výrazných proměnách Akademie po sametové revoluci u profesora Jiřího Sopka.  1992 - 1994 byl prodavačem erotického zboží a videokazet, 1994 – 1995 se působil jako profesorena Střední grafické škole v Jihlavě,  od roku 1997 byl asistentem na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesorky Jitky Svobodové, v roce 2000 se na škole stal profesorem. Od roku 1992 vystavuje doma i v zahraničí, samostatně poprvé ve známé brněnské galerii Na bidýlku. Od roku 1987 se zúčastnil řady společných výstav.

Ve svých obrazech ztvárňuje rozmanité, často rozporuplné a absurdně působící vztahy. Umí je vystihnout prostřednictvím srozumitelných a přitom záhadných  symbolů. Někdy se do nich promítá pokušení, jindy děs, zoufalství , beznaděj, ztráta iluzí a rezignace.  Jiří Petrbok vytvořil řadu obrazových cyklů (Paměti těla, Možnosti proměny, …). Své motivy maluje s drsnou ironií, často užívá ostré barevné kontrasty a někdy volí nezvyklé formáty.  Jeho figury jsou někdy až manýristicky protáhlé, rozvíjí se v nich imaginace blízká představitelům tzv. české grotesky.  Série drobných, ale působivých obrazů  nazvaná Enyky Benyky, se vyznačuje expresivním rukopisem, potlačením nepodstatných a zdůrazněním důležitých prvků. Přesvědčivě dokládá malířovu schopnost vyjádřit  bezvýchodnost vztahů mezi lidmi.