Jan Svoboda, Předobraz V, 1973

Jan Svoboda, Předobraz V, 1973
02.02.2022

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ÚNOR 2022

fotografie, papír s emulzí, 59 x 47 cm

e. č. F 81

Jan Svoboda se narodil 27. července 1934 v Bohuňovicíh a zemřel 1. ledna 1990 v Praze. V letech 1949 – 1950 studoval modelérství porcelánu ve Staré Roli u Karlových Varů, v letech 1950 – 1954 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze. Pracoval jako reklamní výtvarník, průmyslový návrhář a především jako fotograf.  Od roku 1971 do roku 1983 byl zaměstnán jako reprodukční fotograf v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. O jeho díle psali významní teoretici fotografie (Anna Fárová, Antonín Dufek, Jiří Pátek a další). Byl členem známé tvůrčí skupiny Máj 57, která byla značně nesourodá, ale sdružovala umělce s vyhraněnými výtvarnými názory.

 

Jan Svoboda se kromě volné fotografie zabýval dokumentací díla řady významných českých umělců, k nimž patřili Stanislav Kolíbal, Zdeněk Palcr, Václav Cigler a další. Ve své vlastní tvorbě se věnoval krajině a aktům, ale nejdůležitější pro něj  byla zátiší, v nichž se soustřeďoval na sestavy předmětů, s nimiž se běžně setkáváme.  Měl vyhraněný smysl pro kompozici, pro vyjádření hloubky prostoru a světelných vztahů. Po Drtikolovi, Funkem, Rösslerovi a Sudkovi se stal dalším nepřehlédnutelným představitelem české fotografie minulého století.  Zvlášť v raném období ho silně ovlivnil právě Josef Sudek svým citem pro působivou obrazovou skladbu, pro vyjádření jemných světelných proměn a atmosféry daného prostředí či námětu. Došel však k vlastnímu autentickému projevu, v němž se přesné uspořádání prvků propojilo s až minimalistickým ztvárněním skutečnosti. Zásadní pro něj byla společná výstava s Josefem Sudkem uskutečněná v Roudnici nad Labem v roce 1983, která vyjádřila vztah mezi oběma umělci a hlavně výstava shrnující Svobodovo dosavadní dílo v brněnském Domě pánů z Kunštátu v roce 1975. Slavný fotograf je v Galerii Klatovy / Klenová zastoupen souborem, který jí v roce 2008 věnovala Anna Svobodová.

 

 

Samostatné výstavy

 • 1968 Jan Svoboda: Fotografie, Galerie na Karlově náměstí, Praha (katalog Anna Fárová)
 • 1968 Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet Jaromíra Funka, Brno (týž katalog)
 • 1969 Jan Svoboda: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Ostrov nad Ohří (týž katalog)
 • 1969 Jan Svoboda: Fotografie, Šímova síň, Benešov (katalog Anna Fárová a Zdeněk Palán)
 • 1970 Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet grafiky, Oblastní galerie, Olomouc (katalog Jaromír Zemina)
 • 1971 Jan Svoboda, Kino Družba, Brno (katalog Jaromír Zemina)
 • 1975 Jan Svoboda, Dům pánů z Kunštátu, Brno (katalog Antonín Dufek, úprava Anna Svobodová, instalace Milan Pitlach)
 • 1977 výstava v bytě Františka Provazníka, Praha (úvodní slovo Jiří Poláček)
 • 1978 Portret rzeźbiarza: Jan Svoboda w pracowni Zdenka Palcra, Wrocławska galeria fotografii, Wrocław (katalog Jaromír Zemina)
 • 1979 Jan Svoboda, 13 fotografische Bilder, Galerie Print, Worpswede (katalog K. H. Lambers a Antonín Dufek)
 • 1979 výstava v bytě Petra Rezka, Praha
 • 1980 Fotograf w pracowni rzeźbiarza, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Salon Fotografiki, Łódź (katalog Lech Lechowicz a Vladimíra Pštrossová)
 • 1982 The Photographer’s Gallery, London (katalog Antonín Dufek)
 • 1982 Museum of Modern Art, Oxford (týž katalog)
 • 1983 Komparace I. Fotografie Josefa Sudka a Jana Svobody, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem (katalog Zdeněk Kirschner)
 • 1986 Jan Svoboda: Są wspomnienia wspomnień, Galerie Foto–Medium–Art, Wrocław
 • 1986 Jan Svoboda: Fotografie, Malá galerie Československé státní spořitelny, Kladno
 • 1987 Výstavní síň Fotochema, Praha
 • 1992 Galerie in der Brotfabrik, Berlin
 • 1994 O světle. Václav Boštík: Kresby, Jiří Seifert: Sochy, Jan Svoboda: Fotografie, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (katalog Jaromír Zemina)
 • 1994 Jan Svoboda: Fotografie/Photographs, Pražákův palác, Moravská galerie v Brně, Brno
 • 1995 Jan Svoboda: Fotografie/Photographs, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
 • 2000 České centrum fotografie, Praha
 • 2004 Jan Svoboda – rané dílo 1963–1968, Mesiac fotografie, Výstavná sieň Slovenského plynárenského priemyslu, Bratislava
 • 2006 Jan Svoboda: Z pozůstalosti, Ateliér Josefa Sudka, Praha (leták Pavel Vančát)
 • 2006 Stanislav Kolíbal und Jan Svoboda, Galerie Storms, München
 • 2006 L’ombre de Jan Svoboda, Centre de photographie, Lectoure
 • 2006 La Galerie de La Filature, Mulhouse
 • 2011 Jan Svoboda (1934–1990), Ateliér Josefa Sudka, Praha (leták Josef Moucha)
 • 2012 Jan Svoboda: Polovina VII, 1970. Galerie výtvarného umění, Cheb (leták Pavel Vančát)
 • 2015 Jan Svoboda: Nejsem fotograf. Moravská galerie v Brně
 • 2021 Svoboda – Kolíbal / Křehká stabilita, Fotografická galerie Fiducia, Ostrava[1]