František Gross, Strojek, 1967

František Gross, Strojek, 1967
03.06.2019

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ČERVEN 2019

akryl, sololit, 57,5 x 53,5 cm

značeno vpravo dole F. Gross 67

O – 612

 

 

 

František Gross, zakládající člen známé Skupiny 42, patří k nejoriginálnějším českým malířům minulého století. Stal se jedním z tvůrců její poetiky, vyjádřené v textu Jindřicha Chalupeckého Svět, v němž žijeme. Ve své tvorbě osobitě rozvíjel odkaz kubismu a surrealismu, spojil v ní smysl pro řád s bohatou představivostí. S mimořádnou citlivostí a zároveň typickým humorem reagoval na život ve velkoměstě a živě se  zajímal o technický pokrok. Po neobyčejně invenčním raném období třicátých a čtyřicátých let pak na čas podlehl tlaku takzvaného socialistického realismu. Přitom si však udržel svůj nezaměnitelný rukopis a od přelomu padesátých a šedesátých let s novou energií navázal na své počátky a s chutí a nadšením opět rozvíjel své představy.  Po celý život byla pro něj typická inspirace atmosférou města, které však vnímal jinak než další členové skupiny (Kamil Lhoták, František Hudeček, Jan Kotík, Karel Souček nebo Bohumír Matal). V jeho malbě se projevuje hluboké sociální cítění a zároveň výrazný smysl pro grotesknost. Prolínají se v ní interiéry s exteriéry,  typickým způsobem ztvárněné figury a hlavy se ztotožňují s podivnými strojky. Gross citlivě reagoval na proměny ve společnosti, na možnosti narušení vztahů mezi lidmi, na nebezpečí válečných i jiných konfliktů.

 

 

František Gross

19. dubna 1909, Nová Paka -  27. července 1985 Praha

 

Studia

1927 – 1928 – České vysoké učení technické (O. Blažíček), Praha

1928 – 1931 – Uměleckoprůmyslová škola (F. Kysela), Praha

1941 – 1952 – člen Umělecké besedy

1942 – 1948 – člen Skupiny 42

od roku 1945 – člen SČUG Hollar

1961 – 1967 – člen tvůrčí skupiny Radar

 

 

Ocenění

1961 – stříbrná medaile na 6. bienále v Sao Paulu

1963 – Cena hlavního města Prahy

1964 – zasloužilý umělec

 

 

Výstavy

1931 – Nová Paka (s Ladislavem Zívrem)

1942 – Vilímkova galerie, Praha

1944 – Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1949 – Topičúv salon, Praha

1954 – Hollar, Praha

1959 – Galerie ČFVU Purkyně, Praha

1962 – Galerie Václava Špály , Praha (s J. Wielgusem a J. Proškem)

1965 – Galerie Václava Špály , Praha (s L. Novákem)

1965 – Galleria la Loggia, Bologna (s M. Hákem a L. Zívrem)

1966 – OG Hradec Králové

            OG Gottwaldov

1967 – Galerie Vincence Kramáře, Praha

1978 – Dům umění města Brna

            ÚKDŽ Praha

1979 – OG Jičín

            Dům kultury, Orlová

1982 – Městské muzeum, Česká Třebová

1983 – GVU Litoměřice

1984 – Galerie Václava Špály, Praha

1989 – Malá galerie Melantrich, Praha

1993 – Galerie Vltavín, Praha

2006 -- Galerie hlavního města Prahy (s F. Hudečkem)

 

 

Účast na společných výstavách (výběr)

1937 – Divadlo D 38, Praha

1942 – 1948 – výstavy se Skupinou 42

1946 – Art Tchécoslovaque 1936 – 1946, Galerie de la Boëtie, Paříž

            Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum, Luzern

1948 – 24. bienále v Benátkách

1961 – 6. bienále v Sao Paulu

1964 – 32. bienále v Benátkách

          - 6 českých umělců, Galerie Carabaga, Janov

1965 – Tschechoslowakische Kunst heute, Bochum, Baden – Baden

1966 – Aktuální tendence, Galerie Václava Špály, Praha

          - Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín

1967 – Mostra d´arte Moderna cecoslovacca, Galleria d´Arte Moderna, Turín

1989 – 1990 – Skupina 42, GVU Litoměřice