Dialogy s historií se zahradníkem Ondřejem Fousem

Dialogy s historií se zahradníkem Ondřejem Fousem
25.11.2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
6. 12. 2019 v 18 hodin

Ondřej Fous je zahradník a vysokoškolský pedagog.

Privátní prostor má svého investora, jeho přání, sny a cíle. Úlohou tvůrce je tyto zhmotnit a posunout. Vycítit více, než sám klient dokáže sdělit, padnout mu do noty a dát kus sebe do díla. Veřejný prostor má svého investora, kterému byla dána důvěra občanů. Barometrem díla se pak stává skutečnost nakolik volení zástupci a autorský tým dokáže promítnout společenské tužby a přání. Ty vyslovené a zejména ty nevyslovené. 

Privátní zahrada ve Šternberku vznikla vestavěním silné architektury do předměstské sídelní kaše. Po první vlně designu zahrady a doplňování místním zahradníkem jsme s klientem hledali novou tvář, která si vzala za úkol jejich velké rodinné přání. Být květinám blíž.

Zámecký park ve Mcelích je dnes zahradou hotelu. Šlechtické sídlo, které se stalo skladem civilní obrany, prošlo řadou dramatický ideových i přirozených změn, které odpovídají na řadu otázek setrvání zámeckých parků jako žánru.  Každá obnova jim čelí a naráží na způsob využití objektů a vlastní účel i život místa.

Čelakovského sady a okolí Národního muzea jsou veřejným prostorem s nejtěžším možným zatížením, které si v naší zemi lze představit. Udržet zde živý park je každodenní boj člověka s člověkem, sociálními a asociálními jevy, automobilismem i prostou rezignovaností úředníků a policistů nad nezměnitelností stavu věcí.

CYKLUS „DIALOGY S HISTORIÍ

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.