Dialogy s historií s Krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem

Dialogy s historií s Krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem
02.03.2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
27. 3. 2020 v 18 hodin

Krajinářský architekt Zdeněk Sendler představí část ze svých realizovaných krajin ve městě: Valdštejnská zahrada v Praze, Zámecká zahrada v Jičíně, Klášterní zahrady v Litomyšli a park na Slovanském náměstí v Brně. 


CYKLUS „DIALOGY S HISTORIÍ

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.