Dialogy s historií s krajinářskou architektkou Radmilou Fingerovou

Dialogy s historií s krajinářskou architektkou Radmilou Fingerovou
13.02.2018

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
2. 3. 2018 od 18 hodin

Dialogy s historií s krajinářskou architektkou Radmilou Fingerovou

Krajina ve městě

 

První setkání v rámci pásma, které se týká krajiny ve městě a její uplatnění při realizaci parků, sadů, ale i soukromých zahrad a zahrádek.

 Na co se můžeme těšit? Architektka Radmila Fingerová představí např.:

Park Havlíčkovy sady ( Gröbovka) v Praze 2
Farskou zahrádku u kostela Nejsvětějšího srdce páně od Josipa Plečníka - Praha náměstí Jiřího z Poděbrad
Soukromou zahradu u Gočárovy vily na Babě - původní návrh 30. léta 20 st, rehabilitace zahrady 2012 - 2015 pro soukromého klienta.
Návrh a realizaci  zahrady u vily Lídy Baarové od Ladislava Žáka, rekonstrukce vily Ladislav Lábus.

 

Krajinářská architektka Radmila Fingerová je pedagogem na FA ČVUT.


Pár slov o projektu Dialogy s historií:

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje  jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

 

 

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.