Dialogy s historií s architektem Petrem Hájkem : Co to může znamenat - šetrný přístup ke krajině?

Dialogy s historií s architektem Petrem Hájkem : Co to může znamenat - šetrný přístup ke krajině?
23.10.2018

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
9. 11. 2018 v 18 hodin

Jak se dá také stavět v horách? Objekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí je navržen do městského parku před správní budovu KRNAP. Tvar domu, který je zapuštěný do země, vychází z geometrie Krkonoš. Dům, který z některých úhlů ani není vidět, protože splývá s okolními svahy, příkladně vyjadřuje filosofii správy parku o ochraně a využívání krajiny.

Centrum získalo mezinárodní Cenu Piranesiho 2014, Cenu Architecture Week Praha 2014, Stavbu roku Královéhradeckého kraje 2014 a čestné uznání v Mezinárodní soutěži o ekologickou architekturu v italské Ferraře. Budova byla také za ČR nominována na evropskou cenu Mies van der Rohe Award 2015.

Samozřejmě se počítá s dotazy veřejnosti a s diskuzí.

Základním architektonickým konceptem je návrh ekologického objektu, který by sám o sobě sloužil jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny. Objekt Krkonošského centra environmentálního vzděláváníJednotlivé sklony a úhly mají svůj přírodní protějše

Petr Hájek

*1970, autorizovaný architekt
1988 – 1995 Fakulta architektury ČVUT
1995 – 1998 Škola Architektury AVU, od roku 2004 lektor na Fakultě architektury ČVUT
1998 - HŠH architekti, s.r.o.
2001 – 2005 člen redakční rady časopisu Architekt a časopisu Ad architektura
2004 – 2009 Ateliér Hájek – Šépka, Fakulta architektury ČVUT v Praze
2009 - Petr Hájek Architekti
2009 - Ateliér Hájek – Hulín, Fakulta architektury ČVUT v Praze
2010 - Laboratoř Experimentální Architektury LEA
2010 - docent na FA ČVUT v Praze

2012 – dosud Oborová rada PGS oboru Architektura, teorie a tvorba FA ČVUT

2012 – dosud školitel doktorského studia

2012 - založil Virtuální studio na VŠVU v Bratislavě

2016 - člen Vědecké a umělecké rady děkana FAU - Technická univerzita Liberec

2017 - jmenován profesorem v oboru architektura na ČVUT v Praze

2018 - člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT v Praze

 

 

 

Pár slov o projektu Dialogy s historií:

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

 

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

 

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.IMAGE: