Dialogy s historií s architektem Janem Šépkou - INSPIRACE

Dialogy s historií s architektem Janem Šépkou - INSPIRACE
09.10.2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
18. 10. 2019 v 18 hodin

Žádná stavba není uhnětena z ničeho. Jako tvůrci tedy nemůžeme napsat, že vycházíme z nuly. Každý z nás má v sobě zaznamenanou nějakou osobní zkušenost, kterou promítáme do způsobu života i do samotné tvorby. Zachycujeme to, co spatřujeme, ale se subjektivním vnímáním. Každý z nás vnímá svět svým způsobem, ale zároveň do svého vnímání integruje paměť druhých. Tím vytváříme novou identitu. Vše, co je kolem nás, co vidíme a prožíváme, může být inspirací. Inspirace není kopií viděného, ale impulsem pro rozvíjení. Správně zvolená inspirace je novou energií pro přemýšlení, která přináší příběh. Výsledná forma může být tak přesná, jak přesné jsou podněty, inspirace. Není důležité vidět, co autora inspirovalo, naopak je důležité zda výsledné dílo inspiruje. Stavba žije, pokud má ten pravý příběh.

 

CYKLUS „DIALOGY S HISTORIÍ

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.