Cyklus přednášek

Cyklus přednášek
06.10.2021

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Cyklus přednášek: Problémy 19. století a současnost

Katedra historických věd Filozofické fakulty ZČU v Plzni připravuje ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová již pátý cyklus několika přednášek z historie. Tématem bude 19. století a jeho přesahy do současnosti, přičemž přednášející budou klást důraz na to, jak proběhlých 100 let ovlivnilo následující vývoj ve 20. a 21. století.

 

26. 11. 2021, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 

Mgr. Martin Urban, Ph.D.: Od vědy k ideologii aneb kořeny německé rozpínavosti.

Rozpoutání 2. sv. války ze strany Hitlerova Německa bylo nejednou ospravedlňováno potřebou většího životního prostoru (Lebensraumu) pro německý národ a árijskou rasu. Nárok na nová území přitom nacisté zdůvodňovali přirozeným právem silnějšího, který si, stejně jako v přírodě, počíná na úkor těch slabších. Je evidentní, že k obhajobě dobyvačné politiky posloužily nacistům některé vědecké teorie a poznatky zejména z evoluční biologie. Do jaké míry však měla nacistická expanzivní politika skutečně vědecký základ? A jaký díl viny nese samotná evoluční biologie? Víc se dozvíte na přednášce.

 

10. 12. 2021, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 

Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D.: (Ne)evropská Velká Británie od 19. století do současnosti

Autor se ve svém příspěvku bude věnovat politice Velké Británie v dlouhém 19. století v kontrastu k současnému dění. Poukáže na britskou roli v evropském koncertu velmocí a vysvětlí příčiny protievropských nálad panujících na ostrovech. Přednáška tak bude zahrnovat rozbor důležitých historických mezníků ovlivňujících současnou Evropu.