Alice Nikitinová, Babka, 2007

Alice Nikitinová, Babka, 2007
02.02.2023

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ÚNOR 2023

akryl, plátno, 130 x 80 cm

O – 973

Životopisné údaje

Alice Nikitinová se narodila 1979 v Žatci.

Vyrůstala v Kyjevě, kde v letech 1994 – 1998 studovala na Střední umělecké škole.

V letech 1998 – 2004 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském

ateliéru prof. Jiřího Sopka.

V letech 2008 – 2009 absolvovala dvouletý rezidenční pobyt na Rijksakademie

van Belende Kunsten v Amsterdamu.

V roce 2010 se stala finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Věnuje se malbě, instalaci, ilustraci a pedagogické práci.

Výstavy

Od roku 2004 měla řadu samostatných výstav, například v Galerii výtvarných umění v Chebu, ve Fait Gallery v Brně, V Galerii Svit v Praze, V Galerii HIT v Bratislavě, ve Strabag Kunstforu ve Vídni, v  Galerie Juliette Jongma v Amsterdamu, v Galerii NoD v Praze, v Galerii Jelení v Praze.

Od roku 2001 se zúčastňuje skupinových výstav u nás i v zahraničí (Praha, Brno, Zlín, Bratislava, Trnava, Tallin, New York, Amsterdam, Gerenoble, Lyon, Vídeň, …).

Alice Nikitinová navazuje na evropskou avantgardu několika proudů. Svým lehce ironickým pohledem na okolní skutečnost jsou její obrazy vzdáleně příbuzné meziválečnému proudu „nové věcnosti“. Vycházejí také z odkazu generace umělců šedesátých let, kteří si všímali opomíjených předmětů a materiálů a užívali je ve svých kolážích, asamblážích či objektech.  To malířce a pak i divákům umožňuje vnímat svět pod jiným úhlem pohledu a ocenit krásu všednosti.  Přitom mají její obrazy jasný a přehledný řád založený na volně určených kompozičních pravidlech. Je zřejmé, že se poučila na ruské avantgardě, která došla od konkrétní zkušenosti k čisté abstrakci. Další zkušenost jistě udělala během studijního pobytu v Amsterdamu a některé její obrazy ukazují na vliv holandského seskupení De Stijl. V obou případech se však inspirovala po svém a v její tvorbě vždy zůstala přítomná každodenní realita v předmětech, s nimiž se můžeme setkat všude kolem sebe (kanystry, dopravní značky, šroubky, krabice, pouliční plakáty, ….).  Do uměleckého projevu Alice Nikitinové se však především výrazně promítá současná doba a spolu s jemnou ironií z ní vyzařuje i její sociální cítění, jak to můžeme vyčíst i z obrazu nazvaného Babka. Ta působí dojmem, že je úplně ztracená v okolním světě a že ji zřejmě už kromě každodenních povinností. Nic nečeká.