Aleš Hnízdil : Ticho v prostoru

Aleš Hnízdil : Ticho v prostoru
08.09.2010

Café Jednorožec v Klatovech
24. 9. 2010 od 17 hodin

Akademický sochař a pedagog Aleš  Hnízdil, absolventSUPŠ sochařsko – kamenické v Hořicích a AVU Praha u profesora Jiřího Bradáčka, který působil na Fakultě architektury, ČVUT Praha,  Pedagogické fakultě UK Praha,  Fakultě architektury, Technické univerzity Liberec a jako stálý externí člen Umělecké rady Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně přednese dne 24. 9. 2010 přednášku na téma:

 

„Ticho v prostoru“

 

 

Projekt „Ticho v prostoru“ se zrodil  v roce 2008 a volně navazoval na předešlý projekt „Doteky aspektů vědomí“ z roku 2001.

 

Ticho v prostoru je projekt založený na stavu vědomí každého člověka, který ať vědomě či podvědomě hledá uvolnění – zklidnění mysli – koncentraci - pohledem na oblohu, která jej obklopuje. Tento aspekt je propojujícím prvkem stavu vědomí všech lidí na kterémkoli místě na zemi.Ticho v prostoru je neuchopitelným místem v atmosféře. Obklopuje zemi a sahá až za její hranice. Lze do něho vstoupit pouze skrze vlastní vědomí. Vnímáme je v kteroukoli denní či noční hodinu, v kterémkoli ročním období. Vnímáme je jako prostor k uvolnění – prostor koncentrace myšlenek – meditativní prostor  - místo setkání – prolínání vědomí – místo pro vstoupení do jiného, či jiných prostorů – daleko za hranice sluneční soustavy – jako bránu do nekonečnosti – nebo také bránu pro vstoupení do vlastního vědomí. Virtuálně se tak každý může pohybovat v nekonečnosti prostoru stejně, jako v sobě samém a neustále se tam vracet a setrvávat. Vědomě se tak člověk může spojit s kýmkoli na zemi – cítit i soucítit s ním skrze toto velké, nekonečné ticho v prostoru.