Vladimír Merta, Reklama na nekonečno, 1990

Vladimír Merta, Reklama na nekonečno, 1990
01.10.2020

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ŘÍJEN 2020

disperze, akvarel, plátno, 162 x 230 cm

neznačeno

O – 803

Narozen 16. května 1957 ve Frýdku – Místku

Studia a pedagogická práce

1973 – 1977 - Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště

1977 – 1983 – Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Oldřich Oplt)

1998 – 2011 – vedoucí ateliéru nových médií, Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické, Brno

od 2011 -  vedoucí ateliéru nových médií a intermédií, Fakulta umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni

Vladimír Merta zkoumá nejrůznější výrazové možnosti, vycházející z přemýšlení nad zákonitostmi, jimiž se řídí procesy  probíhající v přírodě a celém vesmíru. Ve svých konceptech užívá klasické i netradiční výtvarné prostředky. Záleží na tom, jak právě k daným tématům přistupuje, co chce vyjádřit. Zajímá ho působení různých živlů (vítr, voda, …),  přemýšlí nad silami, měnícími život na Zemi i souvislosti mezi vesmírnými tělesy a jejich soustavami.  Citlivě reaguje i na vývoj ve společnosti, v některých projektech se zabývá vztahem mezi naší civilizací a přírodou.  Patří ke generaci, která nastupovala na výtvarnou scénu v nepříznivé době osmdesátých let, kdy sice ještě nebylo možné oficiálně vystavovat nezávislou tvorbu, ale kdy se již začínal hroutit totalitní režim, který dávno nestíhal všechny umělecké aktivity sledovat a kontrolovat. Tehdy se přece jen zvolna začaly otevírat nové možnosti, které se pak naplno rozvinuly po roce 1989.  Vladimír Merta vytváří celé cykly, řady či okruhy (Horká geometrie, Velký finanční skandál, Malby větrem, ...), v nichž rozmanitými způsoby rozvíjí své představy. K jednomu z nejvýraznějších patří Reklama na nekonečno, k níž se řadí objekty i obrazy. V nich s ironií reaguje na vzrůstající tlak reklamy, která nakonec ovládla takřka celou společnost a jíž je tak těžké se ubránit.

JM

Samostatné výstavy

1984 
Kresby a  fotodokumenatce, MKS Český Těšín

Atelier na Maninách, Praha

1985
KS Opatov, Praha (společně s V. Stratilem a M. Titlovou)
Klub na Chmelnici, Praha (společně s I. Kafkou a T. Rullerem)

1986
Klub mladých umělců, Budapešť ( společně s M. Titlovou )

1989
Palác u zlatého melounu, Praha

1990
Santa Monica Museum of Art, Los Angeles
1992
Velký finanční skandál, galerie Behemót, Praha
Horké a těžké, galerie Opatov, Praha

1993
Horká geometrie, Špálova galerie, Praha
Galerie Votobia, Vlastivědné muzeum, Olomouc
Galerie Aspekt, Brno

1994
Veřejná geometrie, Špálova galerie, Praha
Artforum, Karlovy Vary

1996
Galerie ve dvoře, Veselí na Moravou

1997
Galerie na půdě, divadlo, Český Těšín
Galerie Miejscje, Cieszyn, Polsko
Galerie Langův dům, Frýdek - Místek
Galerie Fiducia, Ostrava
Galerie Bašta, Prostějov

1998
Galerie Nepraš, Břeclav
1999
Kámen správné chvíle, Wortnerův dům AJG, České Budějovice
Kámen správné chvíle, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy
Jméno přijde, galerie Bayer&Bayer, Praha

2003
Spirit, Spases Gallery, Ohio, USA
2006
Impossible is nothing, Galerie Ars, Brno

2007
Voyaerský cyklus, OOART gallery, Brno
Spirit, Galerie Langův Dům, Frýdek Místek
Digitální krajinomalba, Galerie Bašta, Prostějov

2008
Projekt pro jednu zeď, Galerie nakladatelství Vetusvia, Brno

2009
ErRors, Galerie kritiků, palác Adria, Praha

2010
Malby větrem, Muzeum Jindřichohradecka

2015

Malby a kresby větrem, Galerie NoD, Praha

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Muzeum umění v Olomouci
České muzeum výtvarných umění v Praze
Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy
Galerie umění,Liberec
Oravská galerie, Dolný Kubín

Realizace ve veřejném prostoru:

Technopark Brno, landartová realizace

Sovovy Mlýny, Imigrant, „pocta“ síle povodně v roce 2002 v Praze

Veřejné aktivity ateliéru environment:

2005 Dílna,Festival Zámostí, Třebíč

2005 Výstava studentů a absolventů atelieru Environment „Otevírání krajiny“, Galerie Adria, Praha

2006 Dílna,Festival Zámostí, Třebíč

2006 Výstava, Atelier Environment, Městské divadlo, Brno

2007 Odpočiň si, Bakalářská práce Aleny Kazatelové, Náměstí Svobody Brno

2008 Výprodej Vánočních stromků, Klauzurní práce Martiny Hejmalové