Přednáška PhDr. Vratislava Ryšavého: Výtvarná kultura doby baroka

Přednáška PhDr. Vratislava Ryšavého: Výtvarná kultura doby baroka
18.10.2010

Café Jednorožec v Klatovech
22. 10. 2010 v 17 hodin


Dozvíte se o dění v Klatovech po roce 1700 kolem úprav a zařizování arciděkanského kostela, podrobnosti k úpravám a zařizování jezuitského kostela a k úpravám kostela dominikánů. Historik Ryšavý se zmíní také o kostele v Nicově u Plánice.

Seznámí vás s architekty a sochaři barokní doby, malířem J. G. Schmidtem i zatím anonymním malířem z Klatov z druhé poloviny 18. století.