Přednáška Davida Bareše: Dílo Františka Bílka

24.09.2014
Přednáška Davida Bareše: Dílo Františka Bílka

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
3. října 2014 od 17 hodin

Přednáška bude zaměřena na prezentaci pražské vily Františka Bílka. Bude řeč o obrazech, sochách a architektuře, která byla Bílkem navržena. Uskutečníme virtuální procházku vilou a vyložíme si myšlenky nejdůležitějších děl, vystavených v expozici, která nám otvírají klíč k četbě Bílkovy tvorby. Pozornost bude věnována rovněž kontextualizaci Bílkova díla s dobovým evropským uměleckým prostředím, zejména s inspirací, kterou načerpal během svého studijního pobytu v Paříži. Vyložím ideová a formální východiska Bílkovy tvorby a zaměřím se rovněž na spirituální stránku jeho tvorby, která je v úzkém vztahu k literárním vědomostem, které Bílek čerpal od svých přátel, básníků a spisovatelů. Zmíním rovněž odezvu biologických teorií v Bílkově tvorbě.

David Bareš


Štítky:

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace