Doc.PhDr.Ing. Jan Royt, PhD: Tělesnost a krev ve výtvarném umění dob minulých i současných

Doc.PhDr.Ing. Jan Royt, PhD: Tělesnost a krev ve výtvarném umění dob minulých i současných
19.10.2010

Café Jednorožec v Klatovech
29. 10. 2010 v 17 hodin

Pojetí lidského těla a jeho zobrazování v dějinách výtvarné kultury, vykročení směrem k dekadenci a odvaze zpracovat i neobvyklé a méně líbivé náměty, které přesto k životu patří – to vše bude obsahovat páteční přednáška pana doktora Royta. Těšíme se na shledanou !!