Pavel Nešleha, Dlouhá cesta, 1984

Pavel Nešleha, Dlouhá cesta, 1984
05.12.2018

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
PROSINEC 2018

AKRYL NA SOLOLITU, 120 x 140 CM

O – 827

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…Tak se dávná matka Zeměstává týranou matricí našich cest i mýty opředených věkovitých osudů. Stále více zjizvená nese přesto zprávu paměti časů a dávných znamení…/Pavel Nešleha, K živlům, světlu a znakům. In Petr Wittlich: Pavel Nešleha, Praha 2004, s.186/

                                                                                                                                               

Pavel Nešleha (byl český malíř, kreslíř, grafik a fotograf, výrazný představitel generace 60. let a českého nekonformního, avantgardně zaměřeného moderního umění. Za grafickou a kreslířskou tvorbu získal řadu ocenění. Samostatně vystavoval od roku 1966, kolektivních výstav doma a v zahraničí se zúčastňoval od roku 1965.

Stýkal se s avantgardně orientovanými umělci pražských ateliérových Konfrontací I a II (1960); poznal grafika Vladimíra Boudníka, spřátelil se s teoretiky Františkem Šmejkalem a Janem Křížem. Po ukončení povinné vojenské služby (1962–1964) začal vystavovat. V roce 1966 se seznámil s teoretikem Jindřichem Chalupeckým, účastnil se jeho aktivit. Na jaře 1968 získal stipendium francouzské vlády do Paříže, uskutečnil řadu studijní cest. V roce 1968 se oženil s Mahulenou Hromádkovou (Mahulena Nešlehová – historička moderního umění). Nabídka pedagoga v oboru kresby na Akademii výtvarného umění v Kasselu, kterou v roce 1970 získal, byla českými úřady zamítnuta. Povolení k výjezdu nedostal. Roku 1977 se mu narodila dcera Johanka (Johana Nešlehová – matematička). Za normalizace (19701989) patřil do okruhu Jindřicha Chalupeckého. Spoluzaložil (1987) skupinu Zaostalí (malíři Bedřich Dlouhý a Zdeněk Beran, sochař Hugo Demartini, arch. Karel Kouba, hudební skladatel Jan Klusák).

Nešlehova tematicky bohatá tvorba zahrnuje kromě malby, kreseb, grafik a fotografií též objekty, instalace, koláže, světelné objekty a reliéfy. Expresivní a informelní, imaginativně zaměřené práce, vznikající na přelomu 50. a 60. let, směrovaly tvorbu k výrazu dramat lidské existence. Od poloviny 60. let se v díle prosazovaly náznaky figurace vedoucí v malbách, grafikách a ve velkoformátových kresbách k expresivně nadsazeným formacím detailů a částí lidského těla. Fotografování (od 1968) a zájem o přesně viděný předmět ovlivňovaly způsob výtvarné práce – veristicky zpracovaný prvek všední reality protínala ironická gotesknost a absurdita. Osobitá, téměř surreálná tematika ústila od konce 70. let do meditativní hloubavosti a do symbolického zhodnocení světla, do něhož se promítla zkušenost se světelnými objekty a reliéfy.

Vztah k přírodě, modifikovaný citacemi romantiků (K. H. Mácha, C. D. Friedrich) a symbolickým pojetím světla, se staly spolu s tématem živlů v 80. letech východiskem umělcovy další práce. Do koncepce děl vstupoval paradox spojení iluzivní malby s reálnými prvky; vznikaly rozměrné objekty dveří, asambláže a obrazové instalace. Téma živlů, přírodní prvky a mytická osudovost, zpracovávané v pastelech, kresbách, fotografiích, malbách a objektech, nalezly v umělcově díle trvalé motivické zakotvení. Od konce 90. let se do centra jeho pozornosti opět dostalo světlo obdařené duchovními významy – někdejší pouto k vizuální realitě postupně mizí v abstrakci barevných znaků a světelných vizích realizovaných v technice pastelu. Jimi se také Nešlehova tvorba v roce 2003 předčasně uzavřela.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVEL NEŠLEHA

19. února 1937, Praha – 13. září 2003, Praha

STUDIUM

19561962 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér monumentální a užité malby prof. Aloise Fišárka

1990 tvůrčí grant The Pollock–Krasner Foundation

1990 – 2002 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, vedoucí ateliéru malby

1991 jmenován profesorem.

SKUPINY

S.V.U. Mánes

Zaostalí

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Národní galerie v Praze

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen

Východočeská galerie, Pardubice

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie výtvarného umění Ostrava

Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Památník národního písemnictví v Praze

Galerie Klatovy / Klenová

Památník Terezín

Wannieck Gallery, Brno

Musée national d’art moderne – Centre G. Pompidou, Paříž

Musée d’art moderne de la Ville de Paris

Academy of Zagreb

Museum Bochum

Museum Sztuki, Łódž

Moderna galerija Ljubljana

Museum of Drawing and Graphic Art, Washington

Muzej suvremene umjetnosti, Beograd