Ladislav Novák, Menacé de tous cotes, 1987 – 1992

Ladislav Novák, Menacé de tous cotes, 1987 – 1992
11.02.2021

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ÚNOR 2021

froasáž, papír, 50 x 40 cm

Narodil se 4. listopadu 1925 v Turnově

Zemřel 28. července 1999 v Třebíči

Studia:

1936 – 1944 – Gymnázium Třebíč

1945 – 1950 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Ladislav Novák dospěl už v raném období k objevům, které pak rozvíjel a různě kombinoval po celý život. K jeho nejdůležitějším technikám patří alchymáž, při níž chemickou cestou narušoval reprodukce obrazů a pak je přenášel do jiných souvislostí. Zabýval se také objekty, mezi nimž patří k nejzajímavějším „růže“, vytvářené z útržků textů, notových záznamů a dalších prvků. Vymýšlel a rozvíjel řadu dalších postupů. V topologických kresbách se linie nesměly nikdy křížit, ve fumážích kreslil kouřem svíčky, ve vržených básních zakrýval ručně psané dopisy nalepováním útržků papíru nebo je interpretoval tuší. Využíval také strukturu litých laků, kterou spojoval s dalšími technikami, například s koláží. Jeho zřejmě nejznámější technikou se staly froasáže, které vytvářel mačkáním papíru, jeho opětovným narovnáním a následným využitím zlomů ke kresbě tužkou nebo perem tuší ve spojení s akvarelem. V takto vznikajících liniích objevoval podivná monstra nebo bizarně deformované postavičky. V těchto fantaskních tvarech se prolíná realita s bohatou představivostí, což svědčí o umělcově surrealistickém východisku. Tuto zkušenost však využil nezaměnitelným způsobem, v němž nezapřel, že začínal jako básník.

Zastoupení ve sbírkách:

Alšova jihočeská galerie, Hlaboká nad. Vltavou

Galerie středočeského kraje, Kutná Hora

Galerie Benedikta Rejta, Louny

Galerie hlavního města Prahy

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie moderního umění, Hradec Králové

Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

Galerie umění, Karlovy Vary

Galerie výtvarného umění, Cheb

Moravská galerie, Brno

Národní galerie Praha

Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

Východočeská galerie, Pradubice

The Sackner Archive of Visual and Concrete Poetry, Miami Beach
JM