Jiří David, Zóny 17, 2003

Jiří David, Zóny 17, 2003
30.06.2022

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ČERVENEC 2022

kombinovaná technika,  plátno, v. 115,5 cm, š. 150,5 cm,

značeno Jiři David 2003,

Galerie Klatovy / Klenová

O 891

Jiří David se narodil 28. srpna 1956 v Rumburku

V letech 1982 – 1987 studoval  v malířském ateliéru Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka na Akademii výtvarných umění v Praze.

V letech 1995 – 2002 byl vedoucím ateliéru vizuální komunikace na Akademii výtvarných umění v Praze.

Mezi léty 2004 – 2020 byl vedoucím ateliéru intermediálního a konceptuálního umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Byl členem skupiny Tvrdohlavých

Jiří David se významně podílel na utváření české výtvarné scény osmdesátých let, kdy patřil k předním představitelům našeho postmoderního umění.  Jeho projev se tehdy blížil některým současným mezinárodním proudům.  Od poloviny tohoto desetiletí se zúčastňoval neoficiálních  výstav. Do jeho obrazů vstoupily jednoduché srozumitelné znaky, jejich prostřednictvím vyjadřoval svůj pohled na dnešní svět, na to, co se kolem nás děje.  Užívá různé výrazové prostředky, věnuje se fotografii, malbě, objektu, kresbě a instalaci a překračuje hranice mezi nimi. Stal se jedním ze zakládajících členů skupiny Tvrdohlavých., zařadil se do okruhu umělců spojených s galerií MXM. Včlenil se do mezinárodních souvislostí, jeho práce si povšiml významný italský teoretik Achille Bonito Oliva. Zabývá se postavením umělce ve společnosti, smyslem tvůrčí práce a způsobem, jak oslovit diváky a jak mu zprostředkovat své vnímání vztahů ve společnosti.  V různých obdobích vytvořil díla, která vzbudila ohlas veřejnosti a promluvila k aktuálním tématům (Trnová koruna nad Rudolfinem, Klíčová socha, Červené srdce nad Pražským hradem, soubor manipulovaných fotografií Skryté podoby, Moji rukojmí, Pátá pečeť). Od roku 1985 měl řadu samostatných výstav (Praha,  Bratislava, Brusel, Vídeň, Varšava, New York, Moskva, …), reprezentoval Českou republiku na Bienále v Benátkách. Zúčastnil se mnoha společných výstav u nás i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, Francie, ….). Je zastoupen ve významných veřejných i soukromých sbírkách   (Česko, Rakousko, Maďarsko, Spojené státy americké, …).  

JM