Dialogy s historií s Janem Hájkem, ateliér M1

Dialogy s historií s Janem Hájkem, ateliér M1
29.01.2016

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
12. 2. 2016 od 18 hodin

Pavel Joba - Jakub Havlas - Jan Hájek -architekti Atelieru M1 (fotografie převzata ze stránek Atelieru M1 architekti s.r.o.)

"Stále se učím od našich předků": Urbanismus - stavitelství - energetický koncept - trvanlivost - detail. Ukázky z vlastní tvorby proložené referencemi historických konceptů budov.


Projekt Dialogů s historií je pásmo přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům, ať soukromým, developerům nebo zástupcům obecní či městské samosprávy. Je to  především sdělení architekta – nejen jednotlivce nebo jednoho studia, ale architektů jako celku -  směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílejí společný prostor, objekty své místo nemění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány (vnitřní i vnější), ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariéry a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že je to odkaz do budoucnosti. Což v dnešní době, kdy v touze majitelů nebo správců převládá jednostranné tržní myšlení a požadavek získat na pozemku co nejvíce za co nejméně mění naše zadání a priority na úkor těchto hodnot. Bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např. Adam Gebrian, prof. Rostislav Švácha a další. Přednášky probíhaly také v Brně, v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.
Autorka projektu: Ing. Arch. Michaela Zucconi

VIDEO Z PŘEDNÁŠKY